MEVZUAT

Siteler Organize Oluyor !

OSB İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

  • 4562 SAYLI OSB KANUNU

  • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ EKLERİ

  • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İMAR PLANI ŞARTNAMESİ

  • YATIRIM PROGRAMINDA YER ALACAK OSB ALT PROJELERİNİN SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

  • OSB PROJELERİ ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE KREDİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR

  • YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ