HAKKIMIZDA

Siteler Organize Oluyor !

YÖNETİCİ ÖZETİ

Ankara Siteler 15.000 ‘in üzerinde işletmesi ve 70.000’in üzerinde çalışanı ile 1960’lardan beri mobilya üretimi yapan bir merkez olup, zaman içinde Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük mobilya üretim merkezi halini almıştır.

Ancak genel görünümü ile siteler mobilya bölgesi, toplu üretim kuralları koyulmamış, yönetim planı olmayan denetimsiz ve organize olmaktan uzak yapıya sahip olup, zamanla şehir içinde kalması, çok katlı işyerlerinde üretim yapılması gibi fiziki sebeplerle sanayi statüsü alamamıştır, bu durum yeni bir yapılanmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda kuruluşu tamamlanan Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile katma değeri daha yüksek mal ve hizmet üretiminin yapılması, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi, yerli-yabancı kitlelere profesyonel bir ortamda alım ve satım hedef alan bu bölge ile sadece Ankara ilinin sanayi ve istihdam gelişimi değil, aynı zamanda bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına fayda sağlanacağı planlanmaktadır.

Ankara’nın ekonomik faaliyetleri arasında gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlara ürün sunumuyla, mobilyacılık sektörü oldukça önem arz etmektedir. Hacim olarak oldukça büyük olan bu sektörün istihdama, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve sürdürülebilir rekabet amacına yönelik katkıları düşünüldüğünde, sektörü canlandıracak ve yenilikçi, marka değeri yüksek, ulusal ve uluslararası rakiplere karşı rekabet düzeyi yüksek bir sektör haline gelmesi hem bölgenin sürdürülebilir ekonomik gelişmesine hem de ülkenin istihdam ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla hızla değişen pazar ve rekabet şartları çerçevesinde sektörün pazar-tüketici algıları doğrultusunda pazar odaklı etkin ürün ve pazarlama stratejileriyle pazarda var olması ve güçlü ve güvenilir markalara sahip firmalar yaratması ve bunu da en kısa sürede gerçekleştirilmesi aciliyet arz etmektedir.

Bu kapsamda mobilya sanayisi üzerine sektörde yer alan firma, kurum ve kuruluşların çoğunluğuna ev sahipliği yapan, konusunda cazibe merkezi olmuş Siteler Mobilya Bölgesinin küreselleşen dünyada varlıklarını devam ettirebilmeleri, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü çevreleri ile uyumlu ve eş biçimli hareket etmelerini sağlamak üzere, Ankara ilinde Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi planlanmış ve tüm süreçler tamamlanarak , 116 ha’lık alanda, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından, E4391 Sayı ve 26/10/2017 tarihli yazısı ile 333 Sicil nolu, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi resmiyet kazanarak tüzel kişiliğe kavuşmuştur.

Şu anki hali ile, sektörde ciddi bir örgütlenme ve yönlenememe durumu bulunmakta olup, bu sorunlar ile birlikte sektörün genel görünümü içerisinde mevcut diğer sorunları ise şu şekilde sıralanabilir:

HAMMADDE SORUNU
SEKTÖRÜN ENVANTER KAYDININ BULUNMAMASI
ENERJİ SORUNU
NAKLİYE
❖ TEKNOLOJİ YETERSİZLİĞİ

Bu ihtiyaçlara cevap vermek amacı ile Türkiye ve Ankara açısından büyük öneme sahip olan Siteler’deki mobilya sektörünün, bölgesel ve küresel düzeyde rekabet gücünü geliştirmesi adına, Elmadağ ilçesinde kurulan Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde,

İşletmelerin rekabet öncesi iş birliği, ağ oluşturma, ortak Ar-Ge ve tasarım, ortak tedarik ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi özendirilecektir.

Hammadde kaynakları açısından yerlilik oranı çok güçlü seviyelerinde olan ve katma değeri yüksek mobilya ve ağaç işleri sanayisinin ihracat şansı arttırılarak, dünya pazarında rekabet gücü kazanacaktır.

Mobilya sanayiinde tasarım becerisi, marka geliştirme, modern üretim tekniklerinin kullanımı, kayıtlı çalışma ve dağıtım kanallarına erişme kabiliyeti artırılacaktır.

Sanayide geri dönüşüm ve geri kazanım gibi uygulamalara önem verilecektir.

İmalat sanayiine yönelik sektörel ve diğer strateji belgeleri Kalkınma Planı amaç, hedef ve politikalarıyla uyumlu olarak hazırlanacaktır.

Ekonomik etkinliği sağlamak, altyapı ve hizmet kalitesini artırmak, çevresel maliyetleri azaltmak amacıyla yapılacak yatırım ve düzenlemeler, katma değeri yüksek sektör gelişmesine imkân verecektir. Bu gelişme, şehirleşme sürecini büyüme ve kalkınma politikalarıyla bütünleştirerek ülke için önemli fırsatlar sunabilecektir.

İnsana yakışır iş bağlamında, çalışma koşulları iyileştirilecek ve verimlilik ilişkisi güçlendirilecektir.

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürü geliştirilecek, denetim ve teşvik uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum artırılacaktır.