ÖRNEK DİLEKÇE VE FORMLAR

Siteler Organize Oluyor !

KATILIMCI İLİŞKİLERİ

 • Arsa tahsis işlemi
  • İş akış şeması
  • Arsa tahsisi için gerekli evraklar listesi
 • Kiralama
  • İş akış şeması
  • Kiralama için gerekli evraklar listesi
 • Tapu işlemleri
  • Dilekçe örneği
  • Tapu gerekli evrak listesi

ELEKTRİK İŞLETME

 • Enerji izni başvurusu dilekçe örneği
 • TR projesi onay başvurusu dilekçe örneği
 • TR geçici kabulü için başvurusu dilekçe örneği
 • Abonelik işlemleri
  • Abonelik açma başvurusu dilekçe örneği
  • Abonelik kapatma başvurusu dilekçe örneği
 • Çatı GES çağrı mektubu başvurusu

MEKANİK & DOĞALGAZ

 • Su aboneliği örnek dilekçe
 • Doğalgaz aboneliği örnek dilekçe
 • Asansör tescil belgesi başvursu örnek dilekçe
 • İç tesisat işe başlama dosyası kontrol listesi
  • İç tesisat işe başlama dosyası kontrol listesi
  • Doğalgaz tesisat dönüşüm talimatı

YAPI İMAR

 • İmar durumu
  • İmar durumu işlemi için gereken evrak listesi
  • İmar çapı ve yol kotu örnek dilekçe
 • İnşaat süreci
  • Gerekli evraklar
  • Kanal uygunluğu başvuru dilekçe örneği
  • Temel uygunluğu başvuru dilekçe örneği
  • Toprak uygunluğu dilekçe örneği
 • Yapı ruhsatı
  • Örnek dilekçe
  • İlave yada ek bina için gerekli evrak listesi
  • İlk bina için gerekli evrak listesi
  • İsim değişikliği için gerekli evrak listesi
  • İstinat duvarı için gerekli evrak listesi
  • Tadilat için gerekli evrak listesi
  • Yenileme için gerekli evrak listesi
 • Yapı kullanma izin belgesi
  • Yapı kullanma izin belgesi gerekli evraklar listesi
  • Örnek dilekçe

ÇEVRE

 • Deşarj kriterleri tablosu
 • Deşarj uygunluk belgesi başvuru dilekçe örneği
RUHSAT VE DENETİM
 • Gayrisıhhi Müesseseler İçin Evrak Listesi
 • GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçesi
 • Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
 • İş Akım Şeması 2022
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi
 • Çevre İzni Başvuru Dilekçesi
 • Kanal Bağlantı Yazısı Başvuru Dilekçesi
 • İtfaiye Raporu Başvuru Dilekçesi
 • Sıhhi Müesseseler İçin Evrak Listesi
 • Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçesi
 • Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
 • İtfaiye Raporu Başvuru Dilekçesi