S.S.S

Siteler Organize Oluyor !

ELMADAĞ MOBİLYACILAR İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR

Neden bir mobilya OSB ye ihtiyaç duyuldu?

Ankara Siteler, 1950’li yıllarda oluşmaya başlayan 172 Hektar arazi büyüklüğüne ulaşan on binlerce işyeri ve yüz binleri aşan iş gücü potansiyeli ile ülkemizin, Ortadoğu ve balkanların en büyük mobilya üretim sanayisidir

Ankara Siteler ağaç işleri mobilya sanayi uluslararası pazarlarda rekabet edecek konumdadır. Ancak çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olması ve belli bir organize yapısı olmaması dünya pazarındaki yerini ve tanıtımını engellemiştir.

Siteler 1960’lı yıllarda kurulmuş fakat, yapısı ve konumu gereği hızla büyürken, yapılaşma sorunları baş göstermiştir. Siteler 3-5 katlı dikey yapılardan ve m2 olarak küçük atölyelerden oluşmaktadır. Gerek sosyal alan gerek üretim için yeterli alana sahip olmadığından, OSB Statüsüne alınamamış ve 5 Mahalle yapısında bir semt olarak kalmıştır.

Bu durum başta üretim sağlayan esnafa zarar verdiği gibi alışveriş ile iç içe olması müşteri memnuniyetini de karşılamamaktadır. Aynı zamanda bu durum sektörün bir OSB gibi karar verici mecralarını da etkilemekte tek bir üst kuruluş ile yönetilemediğinden, bölge ile ilgili kararlar ve yaptırımlar uygulanamamaktadır.

Bu sebeple belirli sınırlar içerisinde, giriş çıkışları belli olan 21. Yüzyıla yakışır AR-GE Merkezi Sosyal Donatı alanları, Eğitim ve Üretim Alanları ile Türk Mobilyasını en üst seviyeye taşıyacak bir OSB kurulması elzem duruma gelmiştir.

 

“Siteler” Neden OSB Yapılmadı da Yeni bir OSB kuruldu?

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından 2010 yılında, Siteler’e OSB Statüsü kazandırmak için çalışmalar başlatılmış ve dönemin Ankara Milletvekilleri aracılığı ile gerekli meclis önergeleri hazırlanmış ancak yapılan inceleme ve raporlamalarda, toplu üretim bölgesi kuralları koyulmamış, yönetim planı olmayan denetimsiz ve organize olmaktan uzak bir yapıya sahip olup, zamanla şehir içinde kalmış, Fiziki çok katlı yapısı, sosyal donatı alanlarının yetersizliği, var olan yapıların iş güvenliğini sağlayabilecek nitelikte olmaması gibi birçok nedenle maalesef tüm gayretlerimize rağmen ret olunmuştur. Gerçek olan şudur ki şu anki planlama ile Siteler bölgesinin OSB olması imkânsız durumdadır. Bu sebeple yeni bir arayış içine girilmiş, sorunu kökten çözecek girişimlere başlanmıştır.

 

Çiğiltepe Bölgesi Yeni OSB Olamaz mıydı?

İlk aşama olan Siteleri OSB yapma projesinde olumlu sonuç alınamadığından ikinci aşama olarak, Odamız tarafından Çiğiltepe bölgesi olarak bilinen 4. Kol Ordu Komutanlığına Bağlı Mamak Muharebe Okuluna ait arazi için 2015 ve 2016 yıllarında başvuruda bulunulmuş, kamuoyu çalışmaları yapılmış, ancak bu konuda da tüm girişimlerimize rağmen, öncelikle mevcut sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması için çalışmaların yürütüldüğü bir dönemde, Çiğiltepe bölgesinin şehrin göbeğinde olması sebebi ile, ayrıca mevcut konumu itibarı ile çevre arazilerden bilindiği gibi m2 birim fiyatlarının bir çok esnafımızın altından kalkamayacağı bir maddi yükümlülük getirdiği sebepleri ile müspet bir netice alınamamıştır.

 

Neden Elmadağ Bölgesi?

Öncelikle Ankara’da 11 OSB bulunmaktadır. Birçoğu karma osb olan bu osblerin içerisinde ağaç işleri ve mobilyacılıkla alakalı Küçük Sanayi Siteleri bulunmakla beraber zamanla mobilyacıların tercih etmemesinden dolayı karma sanayi bölgelerine dönüşmüşler ve farklı mesleklerin ihtiyaçlarını karşılamaya başlanmışlardır.

Elmadağ Mobilyacılar Osb bir İhtisas OSB olup, 4562 Saylı OSB Kanunu gereğince sadece mobilyacılık ve tamamlayıcı sektör grupları bu osb de yer alabilir.

Küçük Sanayi sitelerinin istenilen doluluğa ulaşamamasında ki en büyük etken ise, arsa ve alt yapı maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bu nedenle odamız 2014 yılında başladığı arazi araştırmaları sonucunda, Siteler esnasına maddi açıdan zorluk çıkarmayacak, personel güzergâhı üzerinde ve 43 ili birbirine bağlayan karayolu ve demiryolu güzergahında, Yeni karayolu, hızlı tren ve konvansiyonel tren projelerinin güzergahın da bulunması nedeni ile anayol kenarında olan Elmadağ bölgesinde bulunan şu anki OSB arazisinde karar kılmıştır.

Elmadağ OSB Siteler’e 40 Km. Elmadağ, Altındağ, Mamak ve Kırıkkale’den personel teminine çok uygun bir losyonda, Siteler esnafını maddi açıdan zorlamayacak fiyatlarda ve Tren ve Kara yolunun hemen yanı başındadır.

 

Siteler’e Ne Olacak ?

Daha önce de bahsi geçtiği gibi Siteler, OSB gibi tek bir üst kuruluş ile yönetilemediğinden, bölge ile ilgili kararlar ve yaptırımlar yerel yönetimlerin ve ilgili kurum ve kuruluşların müşterek kararı ile alınmaktadır. Ancak bilinen şu ki, Siteler üretimine ara vermeden devam edecek, ekseriyetle Show-room olarak Türk Mobilya sektörüne katkıda bulunmaya devam edecektir.

 

Mobilyacılar OSB’yi Kim Kurdu ve Yönetim Yapısı Nasıl?

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından birinci aşama olan Siteler bölgesine OSB Statüsü kazandırmak ve ikinci aşama olan Siteleri Çiğiltepe bölgesine taşımak projeleri destek görmediği ve olumsuz sonuçlandığından üçüncü aşama olarak Ankara Mobilyacılar Odası öncülüğünde ilk olarak 15 Nisan 2016 tarihinde üyelerimizle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek, OSB Kurma girişimlerine başlanılmış, Tüm süreçler tamamlanarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından, E4391 Sayı ve 26/10/2017 tarihli yazısı ile 333 Sicil nolu, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi resmiyet kazanarak Müteşebbis Heyeti Kurulmuştur.

Ankara’nın 12. OSB’si olarak kuruluşu tamamlanan Elmadağ İhtisas OSB Kuruluş Protokolüne göre, Kurucu ortakları ve Katılma Payları şu şekildedir;

OSB Ünvanı: Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Müteşebbis Heyeti Başkanı: Recep ERKILIÇ / Ankara Vali Yard.

Yönetim Kurulu Başkanı: Hüseyin TAKLACI/Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı

Toplam Alan: 116 Ha

Ankara Valiliği (%18) , Elmadağ Belediyesi (%13) , Ankara Sanayi Odası (%6) ve Ankara Siteler Mobilyacılar OSB Derneği (%63)

 

 

Yeni OSB Nerede, OSB de Kaç Fabrika ve İstihdam Olacak?

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ankara İl merkezine 49,3 km, Kırıkkale İl Merkezine 20 km, Elmadağ İlçe merkezine 9,6 km uzaklıkta olup, İlçe merkezinin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Planlama alanı Genişleme sahası hariç, 116 hektar olup, Elmadağ İlçesi (57.300 hektar) yüzölçümünün %0,2’sini Mevcut Siteler bölgesi (172 Hektar) yüzölçümünün %67 ‘ini kapsamaktadır.

Proje tamamlandığında ilk etapta farklı büyüklüklerde 100’ün üzerinde fabrika ve 20.000’in üzerinde yeni istihdam sağlanması planlanmaktadır.

 

Mobilyacılar İhtisas OSB’de Katılımcıların Sektör Grupları Nelerdir ?

 Elmadağ Mobilyacılar OSB, bir İhtisas OSB olduğundan, Karma OSB’lerle karıştırılmamalıdır. Mobilyacılar İhtisas OSB’de sadece mobilya ve tamamlayıcı sektör gruplarının üretim yapılmasına izin verilmektedir. OSB mizin Katılımcı Sektör Grupları ise şu şekilde açıklanmıştır; Ana Sektör Mobilya olup, (Üretim, Alım Satım) tamamlayıcı alt sektör gruplarından ise; mobilya boyacılığı, ahşap oymacılığı ve tornacılığı, mobilya döşeme, marangozluk, mobilya aksesuar (demirden, camdan, metalden, ahşap ve plastikten ve bunlar gibi gerekli ve kullanılması gereken malzemelerden) hırdavat, kumaş döşeme, ve sünger satışı ve üretimi, mobilya hammadde, yatak kanepe üretimi, satışı, cam işçiliği ve satışı, mobilya ahşap, demir çelik iskelet ve mekanizma gibi mobilya tamamlayıcı meslek grupları Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB’de yer alabilecektir.

 

OSB Mobilya Sektörüne Nasıl Bir Katkı Sağlar?

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çok geç kalınmış bir planlama olarak karşımızda durmaktadır. Ankara Siteler Mobilya markasının ülkemize katacağı ekonomik katkıları iyi değerlendirmek gerekir.

Mobilya üretimi ülkemizde her geçen gün daha büyüyerek ilerliyor, ancak iç pazar artık üretime cevap veremez hale geldi, ne dolar ne euro, en büyük sorun mobilyada ihracattın yeterli seviyede olmaması

Siteler el işçiliği ile katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Hem yerlilik oranı hem kg. başına kar miktarı, hem de sanatsal anlamda baktığımızda Ankara Siteler Mobilyası uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek konumdadır

Maalesef kendi üretimimiz olan ve %90 ‘ın üzerinde tamamen yerli üretim olan Türk mobilyası komşu ülkelerin sınırlarını geçememiştir. İstenildiği takdirde üretimin tamamının da çok hızlı bir şekilde yerli olabilecektir. Sunta mdf gibi ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasallar, bazı kumaş çeşitleri, sünger ve boya kimyasalları dışında tamamı yerli üretim olan sektörümüzde Petro kimyanın desteklenmesi ile %100 yerlilik oranına erişmemiz de mümkün.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB’nin kurulması ile Siteler Mobilyası AR-GE, İnovasyon, Tasarım ve Pazarlama alanlarında ki eksiklerini çok kısa bir sürede tamamlayarak Dünyanın en iyi ve en kaliteli mobilyalarını kendi tasarımları ile üretmeye başlayaraktır. Bu sektör ihracat şansı en yüksek sektörlerden biri olup, ülkemize en yüksek döviz girdisini sağlayan sektörlerin başında gelecektir.

 

OSB Ne Zaman Faaliyete Geçecek?

Elmadağ Mobilyacılar Osb’nin alt yapı planlama, Altyapı Uygulama ve üst yapı uygulama olarak önünde 3 aşama kalmıştır. Normal süreçte bu 3 aşama tüm süreçler dahil maksimum 18 ay gibi bir sürede bitirilebilecek nitelikte olup. 2022 yılında fabrikalar işletmeye geçecek hale gelmesi planlanmaktadır. Ancak altyapı büyük bir maaliyet gerektirdiğinden T.C Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığından alt yapı kredilendirme desteği beklenmektedir. En kısa sürede bu desteğinde gerçekleşip belirtilen tarihte faaliyete geçerek Ülkemizin en hızlı tamamlanan OSB si olmak istiyoruz.

 

OSB Kurulurken Üyelere Bilgi Verildi mi?

Elbette, Odamız bünyesinde tüm üyelerimize 2016 yılı Nisan Ayında SMS atılarak ve Sosyal Medya aracılığı ile paylaşılarak toplantılar düzenlenmiş, ön bilgi, uygulanacak sistem ve ortalama maliyet hesapları ilk toplantıya katılan yaklaşık 400 esnaf ve sanatkara aktarılmış, OSB’ye katılmak isteyenler için son tarih belirtilmiş, hatta bu tarih uzatılmış ve eksiklik olmaması için talep üzerine birkaç defa daha toplantı düzenlenmiş, katılmayanlara duyurulması sağlanmıştır. Tüm bu süreçlerin sms ve sosyal medya paylaşım kayıtları, Toplantılara ait Video ve Fotoğraflar hatta Ulusal ve Yerel Basın kayıtları mevcuttur.

 

 

 

OSB için Ankara Mobilyacılar Odası Harcama Yaptı mı?

Mobilya ve Lakecilik Sektöründe Esnaf ve Sanatkârının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yeni teknolojilerle uyum sağlayarak geliştirilmesi, mesleki eğitim olanaklarının artırılması, mesleğe çırak yetiştirilerek sanatın gelecek nesillere aktarılması Odamız faaliyetlerinin temel unsurlarındandır.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın asli görevi olarak kendi bölgesinde sektörünün gelişimi için gerekli çalışmaları ve projeleri üretmek, gerektiğinde ödenek çıkarmak için yasal hiçbir engeli bulunmamaktadır. Ancak buna rağmen adaleti sağlamak amacı ile daha önce “ANKAMOB AVM” Mobilya Çarşısı projesinde de odamızın yaptığı gibi Ankara Mobilyacılar Odası tüm üyeleri ile istişare içerisinde olmuş, projeye katılmak isteyen üyelerle OSB Çalışmalarına devam etmiş, tüm masrafları OSB Katılımcıları aracılığı ile yapmış. Ankara Mobilyacılar Odasına OSB Projesinin hiçbir maliyeti kesinlikle olmamıştır.

 

OSB’ye Kayıt Olmak İçin Ankara Mobilyacılar Odası Üyesi Olmak Zorunlu mu?

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununda belirtilen şartlara haiz tüm mobilyacı ve tamamlayıcı sektör tanımına giren üreticiler osb katılımcısı olabilir, ancak Elmadağ OSB bir Ankara Mobilyacılar Odası Projesi olup, mimarı da kurucusu da Odamız ve Odamızın değerli Başkanı Hüseyin Taklacı ve ekibidir. Bu sebeple ilk toplantılarda da belirtildiği gibi öncelik her zaman odamız üyelerinindir. Yapılan ve Yapılacak olan Ön Tahsis Çağrıları ilk olarak oda üyelerimize yapılacak olup, belirtilen son tarihten sonra diğer oda üyelerine öncelik verilecektir.

 

SİNAN ÇİFÇİ / Bölge Koord.